Dorpsbelangen


De Vereniging Dorpsbelangen Blessum zet zich in voor de leefbaarheid en het welzijn van de dorpsgemeenschap in het algemeen en voor de belangen van de bewoners voor zover die niet strijdig zijn met het algemene dorpsbelang’.

Maar wat betekent dat nu eigenlijk, als je je inzet voor het welzijn van de gemeenschap?

De groep betrokken dorpsbewoners die de taak op zich genomen heeft, komt regelmatig bij elkaar, heeft overleg met het college van Burgemeester en Wethouders van Menameradiel en neemt contact op met de gemeentelijke politieke partijen of andere instanties als daar aanleiding voor is.

Natuurlijk wordt er, naast overleg, van alles georganiseerd en ondernomen.

Daarvoor functioneren een aantal werkgroepen die onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen vallen:

Feestcommissie
Speelveldcommissie
Barbequecommissie
Sjoch! Blessum!
Commissie Website Blessum

Dorpsbelangen Blessum is tevens begrafenisvereniging.
Zaken die betrekking hebben op het regelen en deels door de bewoners in eigen beheer uitvoeren van een begrafenis of een crematie zijn vastgelegd in een afzonderlijk Begrafenisreglement.
Dit reglement is in bezit van de leden en te verkrijgen via de secretaris.

Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat uit drie leden:

  • Aaltsje de Jong, voorzitter 06 47594813
  • Catrien van der Molen-de Boer, secretaris, dorpsbelangblessum@gmail.com
  • Henk Jan de Boer,  penningmeester

Ook lid worden van de vereniging? Inwoners van Blessum ouder dan 17 jaar kunnen lid worden van Dorpsbelangen. Oud Blessumers die langer dan 10 jaar in Blessum hebben gewoond, kunnen lid blijven en op grond van dat lidmaatschap uitsluitend gebruik maken van de diensten van Dorpsbelangen voor zover het een begrafenis of een begrafenis betreft.