Posts made in januari, 2020


Blessum , januari 2020.

Beste dorpsgenoten,

Het is alweer een tijdje geleden dat tijdens de laatste dorpsbelang bijeenkomst een presentatie en toelichting is gegeven op de plannen om onze Mariakerk aan te passen zodat meer ruimte ontstaat, vooral in het midden van de kerk, voor diverse activiteiten.

De werkgroep Mariatsjerke Blessum! heeft intussen meermaals overleg gehad met de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) en onze plaatselijke commissie (PC) van de stichting, hoe we dit kunnen realiseren.

Ook hebben we enkele kerken bezocht, vergelijkbaar met de onze, waarbij al verbouwingen en aanpassingen gerealiseerd zijn. We hebben veel bruikbare tips gekregen om rekening mee te houden. Er is goed overleg tussen onze werkgroep en de plaatselijke commissie Blessum SAFT

De bouwkundig tekenaar van de SAFT heeft een (voorlopige) tekening gemaakt van de aanpassingen en op basis hiervan is de SAFT bezig een begroting te maken, zodat op basis van de plannen en begroting, ook subsidie(s) aangevraagd kan worden.

Tijdens de komende dorpsbelangvergadering volgt meer informatie.

Tot zover en wordt vervolgd……

Werkgroep Mariatsjerke Blessum!

Read More

Omdat de JSF/F35 sinds kort op Leeuwarden gestationeerd is Dorpsbelang Blessum naar een bijeenkomst geweest van de commissie geluidsoverlast Vliegbasis Leeuwarden. Dorpsbelang heeft namelijk het gevoel dat er sinds de komst van de JSF meer geluidsoverlast in Blessum is

De aanvliegroutes zijn niet veranderd (er is wel eens een buitenlandse piloot die misschien iets van de route afwijkt), maar het geluid van de JSF is anders dan de F16. Het geluid is zwaarder en draagt daarom verder weg door de lucht.

Via de website https://lwr.flighttracking.casper.aero/ kan je nagaan hoeveel decibel een toestel op een bepaald tijdstip produceert en wat de route van het toestel is. Je kunt dan ook gericht, op basis van het toestelnummer, bezwaar maken

De verwachting is dat de vliegbasis in 2020 eerder aan haar totale geluidbelasting toe komt en dat er dan naar andere basis uitgeweken zal worden. Er is ook een pleidooi gehouden om deze reden dat bepaalde trainingen naar Noorwegen verplaatst worden.

Meer informatie over het permanent geluidsmeetnet verscheen op de website van Marssum: Geluid F-35 en F-16 vliegbasis Leeuwarden. Een presentatie (Powerpoint), Geluidshinder vanuit bewonerspespectief, is hier te downloaden.

Read More