Wat is er te doen?


Er zijn diverse fiets-, schaats-, vaar- en wandelmogelijkheden in de omgeving van Blessum. Zo is er het dorp inmiddels aangesloten op het fietsknooppuntnet.

Zowel op de schaats als met een kleine boot kan je Blessum verlaten via de Blessumervaart die naar het Van Harinxmakanaal gaat. Op de schaats kan je ook via de sloten op de Hilaardervaart komen.

Een makkelijke hulp om zelf een mooie fietsroute te plannen is 123 fietsen:

logo 1 20150907 1813746656

Mooie wandelingen zijn te vinden op de wandelknooppuntensite waar je je eigen wandeling kan samenstellen

logo 5 20150907 1890239923

Repaircafé Menaldumadeel in het Dorpshuis Schingen-Slappeterp open van 10 tot 12 uur elke eerste zaterdag van de maand.

logo 1 20150907 1781936104