Mariakerk


Kerken zijn bakens in het Friese landschap en bepalen zo de ‘skyline’ ervan. Nergens anders in Europa zijn zoveel laatmiddeleeuwse kerken te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het behouden waard is. In Blessum is dat de Mariakerk.

De huidige kerk heeft een spits. Eerder had hij een zadeldak. De Maria- of Marijekerk op het hoogste punt van de terp is uit de 14e eeuw. Het uurwerk stamt uit de 17e eeuw. Het orgel (één van de drie oudste van Fryslân), evenals de Statenbijbel, stammen uit 1659.

Bijzonder zijn twee wandborden uit 1657: op het ene staan de Tien Geboden en op het andere wordt in het Latijn de Slag bij Boksum, die ook bij Blessum plaatsvond, uit 1586 beschreven.

Uit bodemvondsten weten we dat Blessum al in de negende eeuw werd bewoond door Christenen.