Ringiastate


Bij Blessum hebben twee states gestaan. Aan de zuidzijde de in de 18e eeuw gesloopte Wismastate waarvan de stinspoort tot 1809 nog bestond. Aan de westzijde de Ringiastate, een state uit de 15e eeuw in de vorm van een representatieve ‘versterkte’ boerderij, die eveneens werd gesloopt.

Op beide stateterreinen zijn nieuwe boerderijen verrezen. Aan het begin van de Buorren zijn twee homeipalen (hekpijlers) van Ringiastate bewaard gebleven. De vierkante pijlers zijn gecanneleerd, gegroefd en dragen gebeeldhouwde vazen in barokvormen.

Tekening van de Ringia State door Jacobus Stellingwerff uit 1723. Collectie KB.