School


Blessum kende tot 1916 een openbare lagere school. Het huis van de ‘bovenmeester’ (Buorren 13/15) herinnnert daar nog aan. De school stond achter dat ‘schoolhuis’.

Tot voor zo’ n vijftig jaar gingen de Blessumer kinderen naar de lagere scholen in Boksum en daarna naar de Openbare en de Protestants Christelijke school in Deinum.

Wat voor het onderwijs gold, gold ook voor de betrokkenheid bij het verenigingsleven: deze verplaatste zich ook van Boksum naar Deinum.