Speelveld


Eindelijk hebben we een speelveld!

De commissie heeft er hard voor gewerkt en nu kan er volop gebruik van worden gemaakt!

Als dorp voorzien we helemaal zelf in het onderhoud van het veld. Zo organiseert de feestcommissie activiteiten om aan ons investeringsdeel te kunnen voldoen, Verder houdt de commissie een logboek bij om de toestellen te controleren.

De zorgboerderij zorgt voor het kortwieken van het gras.

We hopen nog bankjes te plaatsen en de ingang mooier te maken. en natuurlijk hebben alle dorpsgenoten meegeholpen met de aanleg van het veld.

Bedankt allemaal!

Het speelveld is 7 juni 2013 officieel en heel feestelijk geopend!

In de Speel- & Dorpsveld commissie zitten:

Albert Formsma
Margriet Klaver