Sjoch! Blessum!


Een op initiatief van de vereniging voor Dorpsbelangen Blessum gevormd werkgroepje met de naam “Sjoch! Blessum!” is bezig om de de geschiedenis van Blessum in beeld en schrift vast te leggen.

Onderdeel van die activiteit is een groot aantal foto’s van alle huizen in Blessum, voor een groot deel gemaakt door de Blessumer fotograaf Winfried Walta.

Er zijn foto’s van vrij recente datum, maar ook veel oudere foto’s, waardoor een mooi overzicht is ontstaan van de veranderingen in de loop der tijd.

Bij al de huizen worden de namen van de bewoners door de tijd heen verzameld.

De werkgroep stelt het op prijs dat oudere foto’s (bij voorbeeld van voor de verbouwing/nog zonder de dakkajuit/met de sloot er nog voor/met (oud) Blessumers er op/van bijzondere gebeurtenissen/opmerkelijke werkzaamheden) aan Sjoch! Blessum! worden afgestaan of voor reproductie worden uitgeleend.

Contactpersonen:

Winfried Walta 058-2541432
Yde Faas 058-2541542