Vliegbasis Leeuwarden


Blessum ligt onder de rook van de vliegbasis in Leeuwarden. Door de komst van de F35 en de plannen om het luchtruim opnieuw in te delen is er zorg ontstaan bij de omwonenden over de gevolgen. Dit was voor dorpsbelang Blessum aanleiding om zich actiever op te stellen en hieraan ook op de Blessumer website meer aandacht te besteden.

Dorpsbelang Blessum heeft nauw contact met onze ‘omwonende vertegenwoordiger’, Geert Verf uit Marssum. Hij behartigt al jaren onze belangen. Maar door bovengenoemde veranderingen is het goed dat iedereen ook via de Blessumer website meer inzicht kan krijgen in de gang van zaken.

Voor de meest actuele informatie kunt u altijd een kijkje nemen op de website van Marssum: https://marssum.info/category/vliegbasis/.

F35 op vliegbasis Leeuwarden (bron: RTL Nieuws)