Bestuur


Correspondentieadres:
Marijke Andriessen
Boarren 9
9032 XD Blessum

email: moandriessen@kpnmail.nl

RSIN-nummer: 806009299

Bestuur:
Jan Mennema (voorzitter)
Puoldyk 23
9033BX Dronrijp

Jetty van de Kamp (secretaris)
Buorren 6
9032 XC Blessum

Marijke Andriessen (penningmeester)
Boarren 9
9032 XD Blessum