Nieuws


Welkom op de nieuwspagina. Wanneer u een tip of wetenswaardigheid heeft, laat het ons dan weten middels onderstaand contactformulier.

2 + 7 =

Nieuwjaarsgedicht 2018

Geplaatst door on 15:49 in Nieuws | 0 comments

Nieuwjaarsgedicht 2018

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsborrel, 7 januari in de Mariakerk, droeg Thom Miedema een nieuwjaarsgedicht voor:

Nieuwjaarsgedicht

2018 is no ien wike ny

Efkes sjen wat der wie en wat komt der by

2017 Menameradiel foar it lêst

Yn” Us jier” diene ferskate Blessummers harren bêst

Der waard blaasd,en skreaun en roun

Mei elkoar soarchen we der foar dat de gemeente net mei stille trom ferdwoun

Waadhoeke dat  is no it boerd wat we ferby  komme

We sille ofwachtsje hoe t dat wurd

Mar minsken it giet wol wat al te hurd ,

no t we mar ien stekje oan it begjin fan t doarp tsjin komme

 

Blessum yn de krante dat wiene wy net went

Frachtauto s die t ferdwaale omdat de tomtom it paad net herkent

Yn 2018 is de ein fan de Blessummerdyk  wer goed te fynen

En stiet it wetter ús der  net mear tot oan de skynen

Bolstienen by tsjerke der ut en stienen deryn

Dat gie wat te hurd want de kleur stimde net eltsenien mei yn

De rolator s fan de soarch bourkerij

Krigen der dertroch wol in nije wrâld by

De folgende hobbel wie foar harren it roaster yn it Ringia paad

Dat der ek noch ut, dus no komt men al hast tot Hilaard

 

Winterwille wie der yn it begjin fan it jier

Nei de plasdras te reedriden joech in soad  plesier

In maaitiid waarm en droech wie foar in soad minsken in geniet

Mar letter wat in wetter  , it waard wiet wiet wiet

En doe mei de klemtoan wat oars kaam de krante wer ferby

Earst yn september letter yn decimber op e’ nij

Blessum docht dan jammer genoch ek mei yn de grutte wrâld

Myn winsk is dat dit soarte fan nijs yn 2018 foar Us doarp ophâld

 

Wat net yn de krante kommen is

Binne saken wer at Blessum grutsk op is

Soarch foar elkoar en noed foar elk syn gerak

Ald ynwenners mei respect en tradysje nei harren lêste plak

 

Mei elkoar yn t spier

It hôf, de hage en beamen rounom tsjerke elk jier

Doe op in sneon noch mei faasje

It hiem by Petra, it wie suver wat sensaasje

Want  welke kant falt die takke út

Hy moat ferdoarje net troch it rút

Bosmeaners, kettingseachen wat wie it in kabaal

Petra bliid en de mannen mei bûsfol droege woarst oan de haal

 

We witte net wat 2018 ús bringt

Mar de titel fan Kulturele haadsêd is foar us net nij

Want mienskip der binne wy yn Blessum allang mei bekend

Derom proaste wy net op ik, mar op “WY”

 

Lokkich Nijjier

 

Bomen snoeien bij het kerkhof

Geplaatst door on 20:57 in Nieuws | 0 comments

Op 11 november jl. werden de bomen bij het kerkhof gesnoeid zodat er alles er weer netjes uitziet. Hieronder een aantal foto’s van deze jaarlijkse activiteit.

Mariakerk geopend tijdens Allerzielen

Geplaatst door on 15:59 in Nieuws | 0 comments

Mariakerk geopend tijdens Allerzielen

Wereldwijd worden op 2 november, Allerzielen, de doden herdacht. Ook in Nederland wordt hier meer en meer aandacht aan geschonken. We zien dit in de programma’s op radio en televisie die rond deze tijd worden uitgezonden. Dit jaar willen we ook in onze dorpen hiervoor gelegenheid geven.

In Blessum is daarom van 19.00 tot 20.00 uur de kerk open. Iedereen die dat wil kan even binnenlopen, even rustig gaan zitten en een kaarsje aansteken.

Het is op veel plaatsen gebruikelijk om op deze avond op de begraafplaats een lichtje te plaatsen bij het graf van een overledene. Dat kunt u hier natuurlijk ook doen.

Afbeelding: kimtetsu Flickr via Compfight cc

Koelste bieb van Friesland kan nieuwe boeken gebruiken

Geplaatst door on 09:52 in Nieuws | 0 comments

Koelste bieb van Friesland kan nieuwe boeken gebruiken

De Blessumer minibieb, gehuisvest in een koelkast, heeft behoefte aan nieuwe titels. De wijze waarop dat normaal gesproken gaat is dat iedereen zelf boeken in de bieb kan zetten. Als hij echter al vol is kunnen titels worden afgeleverd bij Margriet Reinalda, woonachtig aan de Buorren 14 in Blessum. Zij zorgt er dan voor dat boeken op hun plek terechtkomen wanneer er wat meer ruimte is.

De Koelste Bieb van Friesland staat voor de Mariakerk, Buorren 2, Blessum.

Lees hier meer over minibiebs.

 

Melkwagen raakt van de weg op Mieddyk

Geplaatst door on 19:54 in Nieuws | 0 comments

Melkwagen raakt van de weg op Mieddyk

Op 26 juli jl. raakte op de Mieddyk een melkwagen van de weg. Nadat deze was leeggepompt kon de wagen weer op de weg worden gezet. Winfried Walta was ter plaatse om de situatie op de gevoelige plaat vast te leggen.

 

Blessum vanuit de lucht

Geplaatst door on 19:40 in Nieuws | 0 comments

Blessum vanuit de lucht

Op 1 januari 2018 houdt de gemeente Menameradiel op te bestaan. Dat betekent dat 13 dorpen en twee buurtschappen opgaan in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Dit laatste jaar wil het gemeentebestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op de Facebookpagina Us Jier-afscheid Menameradiel is als onderdeel daarvan een mooie drone-opname van Blessum gepubliceerd.

“Oud-Blessum herleeft op kindertekening uit 1942” (artikel Leeuwarder Courant)

Geplaatst door on 21:34 in Nieuws | 0 comments

“Oud-Blessum herleeft op kindertekening uit 1942” (artikel Leeuwarder Courant)

Een mooi artikel in de Leeuwarder Courant over een plattegrond van Blessum uit 1942. En niet zomaar een plattgrond, maar een kindertekening, gemaakt door Bauke Kooistra.

Beeldend en muzikaal werk van Durk Brouwer tijdens Tjerkepaed 2017 in Blessum

Geplaatst door on 21:27 in Nieuws | 0 comments

Beeldend en muzikaal werk van Durk Brouwer tijdens Tjerkepaed 2017 in Blessum

Durk Brouwer, geboren Beetgumer (1953), woont nu in Blessum.

Hij raakte op de middelbare school door zijn tekenleraar gefascineerd in kunst. Deze inspirator raadde hem aan om naar de kunstacademie te gaan, maar dat is niet doorgegaan. En misschien is dat ook maar beter!

Wat een eigen stijl heeft Durk in de loop van de jaren ontwikkeld. Hij laat zich niet beperken door techniek en materialen, hij heeft duidelijk zijn eigen kunstspoor gevolgd.

Hij put zijn inspiratie uit de werkelijkheid om zich heen en vertaalt dit naar eigen vorm. Zo lijken de sobere kleuren en materialen te refereren aan de ingetogen grilligheid van de natuur. Het toepassen van hout en het repetitief gebruik van vorm doet een tipje van de sluier oplichten van Durks neiging naar het oorspronkelijke.

Tijdens deze tentoonstelling waarin een installatie, twee tekeningen en muziek te zien en te horen zijn heeft Durk groots uitgepakt. Hij maakt gebruik van het licht in de kerk en het oude kerkorgel. Hij heeft zich duidelijk laten inspireren door zijn omgeving!

Muziek neemt een grote plaats in in zijn leven. Hij is dan ook heel blij met de kans die hij hier krijgt om een keer solo aan het werk te zijn. Daarom heeft hij gebruik gemaakt van klank. Op het orgel componeerde hij rond één toon een muziekstuk. Het resultaat is betoverend en vibrerend.

Al met al heel erg de moeite waard om een kijkje te nemen.

De tentoonstelling is geopend van 1 juli tot 9 september op zaterdagmiddag van 13.30 – 17300 uur.

Wilt u de kunstenaar zelf ontmoeten dan is daar gelegenheid voor op zaterdag 12 augustus vanaf 15.00 uur.

Voor meer informatie over het Tsjerkepaed: www.tsjerkepaad.nl

U kunt altijd via de mail contact opnemen voor vragen: durkrbrouwer@gmail.com

Pin It on Pinterest