Nieuws


Welkom op de nieuwspagina. Wanneer u een tip of wetenswaardigheid heeft, laat het ons dan weten middels onderstaand contactformulier.

8 + 9 =

Poll grenscorrectie: Ruim 80% van respondenten kiest voor Waadhoeke

Geplaatst door on 12:34 in Nieuws | 0 comments

De werkgroep grenscorrectie heeft woensdagavond 9 oktober het besluit genomen om de gemeenteraad van Waadhoeke te laten weten met de vijf dorpen bij de gemeente Waadhoeke te willen blijven. Zij namen dit besluit op basis van een poll onder de inwoners van de vijf dorpen Blessum, Boksum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl. 53,4% van de 18-plussers vulde de poll in, waarvan 83,7% aangaf bij Waadhoeke te willen blijven.

De werkgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf dorpsbelangen – had de poll georganiseerd om een beeld te krijgen van de gevoelens in de dorpen over een eventuele grenscorrectie. Wanneer uit de peiling zou blijken dat er geen of weinig draagvlak zou zijn voor een grenscorrectie of uitgebreider onderzoek, zou voor de werkgroep de conclusie zijn dat er geen behoefte is aan grenscorrectie. Als het resultaat van de peiling zou zijn dat er (mogelijk) wel behoefte is aan grenscorrectie of dat eerst meer voorlichting en debat nodig is, zou de werkgroep samen met de gemeente een uitgebreidere procedure vormgeven.

Alle 18-plussers uit de vijf dorpen kregen een brief van de werkgroep met het verzoek te gaan stemmen en een persoonlijke controlecode. De response was gemiddeld 53,4%, met uitschieters in Blessum en Boksum waar bijna twee derde van de stemgerechtigden zijn of haar stem uitbracht. De werkgroep was blij met de hoge response; met deze response kan oprecht gesproken worden van een representatieve uitslag.

In alle vijf dorpen koos steeds meer dan 80% van de respondenten voor blijven bij Waadhoeke. In Ritsumasyl was dat zelfs bijna 90%. Nu zo’n grote meerderheid van de respondenten voor blijven bij de gemeente Waadhoeke heeft gestemd, heeft de werkgroep besloten geen verdere procedure op te starten met de gemeente. Laatste stap in dit proces is dat de werkgroep het besluit officieel meedeelt aan de gemeenteraad. De werkgroep schrijft daarvoor deze week een brief aan de gemeenteraad.

De uitgebreide resultaten van de poll zijn hier te bekijken (PDF).

Optreden popkoor Blinder

Geplaatst door on 08:43 in Nieuws | 0 comments

Popkoor Blinder, met daarin 21 vrouwen uit alle windstreken van Friesland (waaronder ook Blessum), treedt op zaterdag 12 oktober op in Winsum en verzorgt dan een muzikale wereldreis. De avond in MFC De Helling in Winsum begint om 20.00 uur. Na afloop speelt de band Related Stuff. De entree is € 7.50.

dav

Poll grenscorrectie Waadhoeke of Leeuwarden

Geplaatst door on 07:04 in Nieuws | 0 comments

Grenscorrectie?

Wilt u dat Marsum/ Deinum/ Boksum/ Blessum/ Ritsumasyl bij gemeente Waadhoeke blijft of wilt u onderdeel worden van gemeente Leeuwarden? Geef uw keus aan in deze poll.

Waarom moet ik kiezen?

Vóór de herindeling naar de gemeente Waadhoeke heeft de voormalige gemeente Menameradiel ons als inwoners van de ‘grensdorpen’ toegezegd dat we ons na de herindeling konden uitspreken over de vraag of wij niet toch bij de gemeente Leeuwarden zouden willen horen: een zogenaamde grenscorrectie. De keuze ligt dus bij ons.

We hebben een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de dorpsbelangen van Blessum, Boksum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl. En we zijn inmiddels met de gemeente in gesprek. Maar we moeten eerst de gemeenten laten weten wat wij willen. Wij vragen u nu om uw mening. Gaan we de procedure starten voor een grenscorrectie of willen we bij Waadhoeke blijven?

Vul de poll hier in.

De poll is online tot en met dinsdag 8 oktober.
De werkgroep heeft besloten de poll langer open te stellen omdat een deel van de stemgerechtigden de brief later heeft ontvangen.

Van harte welkom bij de Blessumer Melktap

Geplaatst door on 16:33 in Nieuws | 0 comments

Verse melk uit Blessum? Dat kan bij de Blessumer Melktap! Je kunt er voor omrijden, of je neemt het mee als je er toch langskomt. Superlekker en verser dan vers.

Info over eventuele grenscorrectie Waadhoeke

Geplaatst door on 11:23 in Nieuws | 0 comments

Zoals gemeld tijdens de recente Dorpsbelangenvergadering zou voorzien worden in informatie over een eventuele grenscorrectie van de gemeente Waadhoeke. Het document is hier te downloaden (.docx-bestand). De PDF-versie vindt u hier.

Uitnodiging: jaarvergadering Dorpsbelangen 2019

Geplaatst door on 12:34 in Nieuws | 0 comments

Op 25 maart aanstaande vindt de jaarvergadering van Dorpsbelangen Blessum weer plaats.

Locatie: Mariakerk
Aanvang: 20.00 uur

Het verslag van de vorige jaarvergadering is hier terug te lezen.

De stukken:

Uitnodiging Jaarvergadering dorpsbelang
Financieel Jaaroverzicht 2018
Jaarverslag van de secretaris 2018
Voorstel Mariakerk door bewonersgroep

Inwoners van Blessum vertellen over hun kerk, deel 2, 2018

Geplaatst door on 18:29 in Nieuws | 0 comments

Margriet Reinalda maakte in 2012 een film, Blessumers over hun kerk, waarin dorpsbewoners vertelden over de Mariakerk. Nu heeft ze een tweede film gemaakt en stelde ze Blessumers dezelfde vraag.


In de Leeuwarder Courant van 21 augustus staat een kort stukje over de film:

MARIAKERK In 2012 maakte Margriet Reinalda de film Blessumers over hun kerk, waarin oud en jong vertelt over de Mariakerk. Zes jaar later deed ze hetzelfde met dezelfde vragen, zodat er nu weer een film over dit onderwerp is. De maakster liet Blessumers nadenken over de betekenis van de kerk. ,,Ik ben ervan gaan houden’’ meldde een geïnterviewde zes jaar geleden. Een ander: ,,Als de kerk weg is, is het hart van het dorp weg.’

Foto’s van een ochtenwandeling in april

Geplaatst door on 12:18 in Foto's, Nieuws | 0 comments

Aaltsje de Jong nam tijdens een ochtendwandeling een aantal foto’s die te mooi zijn om niet op de site te zetten.

Verslag jaarvergadering Dorpsbelangen 2018

Geplaatst door on 20:05 in Nieuws | 0 comments

Op 26 maart jl. vond de jaarvergadering Dorpsbelangen plaats. Bijgaand het verslag daarvan:

Jierfergadering Doarpsbelangen Blessum (PDF).

Jaarvergadering 2018 Dorpsbelangen Blessum

Geplaatst door on 12:42 in Nieuws | 0 comments

Op 26 maart aanstaande vindt de jaarvergadering van Dorpsbelangen Blessum weer plaats. De agenda verschijnt zo spoedig mogelijk.

Locatie: Mariakerk
Aanvang: 20.00 uur

Het verslag van de vorige jaarvergadering is hier terug te lezen.

De stukken:

Begrafenisregelement en bijlage met gegevens

Jaarverslag en jaarplan 2017 Plaatselijke Commissie Blessum (005)

Jaarverslag van de secretaris 2017

Notulen jaarvergadering 2017

Uitnodiging Jaarvergadering dorpsbelang

Financieel jaaroverzicht 2017 def

Pin It on Pinterest