Posts by Jeroen


Tompouces voor het hele dorp!

Tompouces voor het hele dorp!


Geplaatst Door on apr 27, 2020

Wat een leuke en smakelijke verrassing van Dorpsbelangen Blessum om Koningsdag te vieren. Vanmorgen kreeg elke bewoner van het dorp van hen een tompouce, persoonlijk overhandigd door Angelique en Catrien.

Read More

Hoe belangrijk is de Friese taal voor u en in hoeverre voelt u zich verbonden met Friesland?” Dat is de vraag die Marieke van der Star (Universiteit van Amsterdam) stelt voor haar masterscriptie Sociale Geografie over verbondenheid met Noordoost- en Noordwest Friesland.

Haar verzoek is of inwoners van Blessum willen deelnemen aan het onderzoek door onderstaande enquête in te vullen. De vragenlijst omvat vragen over de verhuisgeschiedenis en over de mate waarin men zich verbonden voelt met Friesland (hoe belangrijk is de Friese taal, de natuur en contact met anderen). Tot slot volgen enkele vragen over eventuele verhuiswensen en enkele achtergrondvragen.

De enquête is volledig anoniem en er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

De enquete: https://uvasocialsciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6PR1JyrGEAENXz7

Een bericht over het onderzoek op de website van RTV NOF: https://www.rtvnof.nl/studente-onderzoekt-verbondenheid-met-friesland/

Read More

Blessum , januari 2020.

Beste dorpsgenoten,

Het is alweer een tijdje geleden dat tijdens de laatste dorpsbelang bijeenkomst een presentatie en toelichting is gegeven op de plannen om onze Mariakerk aan te passen zodat meer ruimte ontstaat, vooral in het midden van de kerk, voor diverse activiteiten.

De werkgroep Mariatsjerke Blessum! heeft intussen meermaals overleg gehad met de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) en onze plaatselijke commissie (PC) van de stichting, hoe we dit kunnen realiseren.

Ook hebben we enkele kerken bezocht, vergelijkbaar met de onze, waarbij al verbouwingen en aanpassingen gerealiseerd zijn. We hebben veel bruikbare tips gekregen om rekening mee te houden. Er is goed overleg tussen onze werkgroep en de plaatselijke commissie Blessum SAFT

De bouwkundig tekenaar van de SAFT heeft een (voorlopige) tekening gemaakt van de aanpassingen en op basis hiervan is de SAFT bezig een begroting te maken, zodat op basis van de plannen en begroting, ook subsidie(s) aangevraagd kan worden.

Tijdens de komende dorpsbelangvergadering volgt meer informatie.

Tot zover en wordt vervolgd……

Werkgroep Mariatsjerke Blessum!

Read More

Pin It on Pinterest