Inwoners 1982


In 1958, 2005 en 2012 telde Blessum respectievelijk 125, 97 en 82 inwoners. Oorzaken van de daling van het inwoneraantal: kleinere gezinnen en de verbouw van twee woningen onder één dak tot één woning.

Groei van het aantal inwoners in de toekomst lijkt ook niet waarschijnlijk, ook al omdat de Blessumers in een met zorg en betrokkenheid geformuleerde ‘Dorpsvisie’ aangeven niet voor ‘nieuwbouw’ te zijn, maar tevreden te zijn met de huidige situatie.