Blessumerfeart/De Wal


In het verleden vond veel aan- en afvoer plaats via de Blessumerfeart, die uitkomt op de eerdere Harlingertrekvaart, thans het Van Harinxmakanaal.

Ook werd vanaf De Wâl (De Wal) terpaarde in skûtsjes geladen voor afvoer naar gebieden met minder vruchtbare grond en werden melkbussen over het water vervoerd naar de zuivelfabriek in Deinum.

(foto’s Blessumerfeart vanaf van Harinksmakanaal en de Wal zonder haven)