Het dorp


Blessum

Blessum is een klein dorp in de gemeente Menaldumadeel, provincie Friesland. Het ligt vlak bij de dorpen Deinum en Boksum en heeft momenteel rond 70 inwoners. Blessum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan ten westen van de Middelzee. Toen de Middelzee werd bedijkt verloor de terp zijn functie als vluchtplaats voor mens en dier bij hoge waterstand van de zee.

Voordat u ons kleine lieflijke Blessum in Friesland binnenrijdt heeft u al zo’n anderhalve kilometer afgelegd over de smalle en slingerende Blessumerdyk. De schuur van de boerderij tegenover de kerk heeft het hoogste dak van alle boerderijen van Friesland.

Pin It on Pinterest