Alde Fryske Tsjerken


Blessum is overwegend een Friestalig dorp. We zijn trots op onze taal – en dragen dat ook graag uit.
Daarom vertellen we het verhaal van onze Mariakerk, de huiskamer van Blessum, hieronder éérst in het
Fries. En meteen daarna ook in het Nederlands.

Fries
De Mariatsjerke yn Blessum is echt in tsjerke fan it hiele doarp. Frijwilligers yn ús mienskip soargje al
omtrint fyftich jier foar in libbendich gebrûk fan dit monumintale gebou. En dat wolle wy noch hiel lang sa hâlde. We brûke it gebou foar in hiel soad aktiviteiten. Feestjes, gearkomsten, in nij-jiersboarrel,
doarpsbelangen, mei elkoar kofje en thee drinke, echt fan alles! Der kin in hiele protte. En besikers binne
fansels ek altyd fan herte wolkom. De doar stiet iepen. De tsjerke is it eigendom fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Op de website fan dy stichting kinne jo dêr mear oer lêze.

Nederlands
De Mariakerk in Blessum is echt een kerk van het hele dorp. Vrijwilligers van onze gemeenschap zorgen
al bijna vijftig jaar voor een levendig gebruik van dit monumentale gebouw. En dat willen wij nog heel
lang zo houden. We gebruiken het gebouw voor heel veel activiteiten. Feestjes, vergaderingen, een nieuwjaarsborrel, dorpsbelang, met elkaar koffie en theedrinken, echt van alles. Er kan heel veel. En bezoekers zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. De deur staat altijd open. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Op de website van de stichting vindt u hierover meer informatie.

Tijdens het Tsjerkepaad 2012 was er een tentoonstelling waar een film te zien van de kunstenares Margriet Reinalda uit Blessum. Voor de tentoonstelling had ze inwoners van Blessum gevraagd naar de rol die de kerk in hun leven speelt. Een deel van deze film is hier te zien.

blessumers over hun kerk 1 from margriet reinalda on Vimeo.