Alde Fryske Tsjerken


Kerken zijn bakens in het Friese landschap en bepalen zo de ‘skyline’ van het Friese landschap. Nergens anders in Europa zijn zoveel laatmiddeleeuwse kerken te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het behouden waard is. Steeds meer monumentale kerkgebouwen verliezen echter hun oorspronkelijke functie.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken wil voorkomen dat ze verdwijnen. Ze doet dat door in bijzondere gevallen rijks monumentale kerken over te nemen van kerkelijke gemeenten en die te onderhouden.

Daarnaast organiseert de stichting allerlei activiteiten om aandacht te vragen voor het behoud van cultureel en kerkelijk erfgoed in Fryslân.

De Plaatselijke commissie Blessum, Vrienden van de Blessumer Kerk, richt zich voornamelijk op allerlei zaken die spelen rondom de Blessumer kerk.

Ze komen een aantal keer per jaar samen om de plaatselijke actualiteiten te bespreken en zo nodig in actie te komen.
Zo worden er activiteiten georganiseerd ten bate van de exploitatie en krijgt de kerk in het voor- en najaar een flinke opknapbeurt. Ook wordt er gecommuniceerd met het bestuur van de Stichting Alde Fryske Tjerken en de andere plaatselijke commissies. Natuurlijk wordt er in de kerk ook gepoetst, geboend en geschrobd en worden zelfs het kerkhof, de paden en al het groen onderhouden.

De commissie vervult dus een actieve rol in het beheren van de Blessumer Kerk, wat met plezier wordt gedaan door vrijwilligers uit ons dorp!

De kerk is te huur voor bruiloften en andere feestjes!!

De plaatselijke commissie bestaat momenteel uit 5 personen:

  1. Jan Mennema; voorzitter, tel 06-53941793
  2. Marijke Andriessen: penningmeester
  3. Jetty van der Kamp: notulist
  4. Kees Postma: lid
  5. Maaike de Groot: lid

Tijdens het Tsjerkepaad 2012 was er een tentoonstelling waar een film te zien van de kunstenares Margriet Reinalda uit Blessum. Voor de tentoonstelling had ze inwoners van Blessum gevraagd naar de rol die de kerk in hun leven speelt. Een deel van deze film is hier te zien.

blessumers over hun kerk 1 from margriet reinalda on Vimeo.