Vrienden van de Blessumer kerk


De Stichting Alde Fryske Tsjerken is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenkant van het kerkgebouw.

De Stichting Vrienden van de Blessumer Kerk zorgt er voor dat het interieur en de inventaris van de Maria Kerk in Blessum in goede staat blijven.

U kunt zich voor € 5.00 per jaar als Vriend van de Blessumer Kerk aanmelden via het emailadres: vriendenvandeblessumerkerk@gmail.com. Een hoger bedrag mag natuurlijk ook.

Het rekeningnummer is NL93 RABO 0304 4870 07 t.n.v. St. behoud restauratie Bles. kerk. Website: www.blessum.info

Steeds meer monumentale kerkgebouwen verliezen echter hun oorspronkelijke functie.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken wil voorkomen dat ze verdwijnen. Ze doet dat door in bijzondere gevallen rijks monumentale kerken over te nemen van kerkelijke gemeenten en die te onderhouden.

Daarnaast organiseert de stichting allerlei activiteiten om aandacht te vragen voor het behoud van cultureel en kerkelijk erfgoed in Fryslân.

De Plaatselijke commissie Blessum, vrienden van de Blessumer kerk of – Stichting tot behoud en restauratie van de kerkinventaris van de Blessumer kerk – richt zich voornamelijk op allerlei zaken die spelen rondom de Blessumer kerk.

Ze komt een aantal keer per jaar samen om de plaatselijke actualiteiten te bespreken en zo nodig in actie te komen. Zo worden er activiteiten georganiseerd ten bate van de exploitatie en krijgt de kerk in het voor-en najaar een flinke opknapbeurt. Ook wordt er gecommuniceerd met het bestuur van de Stichting Alde Fryske Tjerken en de andere plaatselijke commissies. Natuurlijk wordt er in de kerk ook gepoetst, geboend en geschrobd en wordt zelfs het kerkhof, de paden en al het groen onderhouden.

De commissie vervult dus een actieve rol in het beheren van de Blessumer Kerk, wat met plezier wordt gedaan door vrijwilligers uit ons dorp!

De kerk is te huur voor bruiloften en andere feestjes!!

Onderhoudsplan 2015 – 2020.
De volgende zaken worden de komende jaren aangepast. Ieder najaar zal het onderhoudsplan worden bijgesteld.
1.  Aanpassen herenbanken (flexibel maken van de voorkant)
2.  Opknappen en verven van de banken
3.  Vervanging matten
4.  Aanpassingen in de keuken.

 

ANBI: Financieel overzicht 2016 (Excel)

ANBI: Financieel overzicht 2017

ANBI: Financieel overzicht 2018