Poll grenscorrectie Waadhoeke of Leeuwarden


Geplaatst Door on sep 24, 2019

Grenscorrectie?

Wilt u dat Marsum/ Deinum/ Boksum/ Blessum/ Ritsumasyl bij gemeente Waadhoeke blijft of wilt u onderdeel worden van gemeente Leeuwarden? Geef uw keus aan in deze poll.

Waarom moet ik kiezen?

Vóór de herindeling naar de gemeente Waadhoeke heeft de voormalige gemeente Menameradiel ons als inwoners van de ‘grensdorpen’ toegezegd dat we ons na de herindeling konden uitspreken over de vraag of wij niet toch bij de gemeente Leeuwarden zouden willen horen: een zogenaamde grenscorrectie. De keuze ligt dus bij ons.

We hebben een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de dorpsbelangen van Blessum, Boksum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl. En we zijn inmiddels met de gemeente in gesprek. Maar we moeten eerst de gemeenten laten weten wat wij willen. Wij vragen u nu om uw mening. Gaan we de procedure starten voor een grenscorrectie of willen we bij Waadhoeke blijven?

Vul de poll hier in.

De poll is online tot en met dinsdag 8 oktober.
De werkgroep heeft besloten de poll langer open te stellen omdat een deel van de stemgerechtigden de brief later heeft ontvangen.

Read More

Margriet Reinalda maakte in 2012 een film, Blessumers over hun kerk, waarin dorpsbewoners vertelden over de Mariakerk. Nu heeft ze een tweede film gemaakt en stelde ze Blessumers dezelfde vraag.

In de Leeuwarder Courant van 21 augustus staat een kort stukje over de film:

MARIAKERK In 2012 maakte Margriet Reinalda de film Blessumers over hun kerk, waarin oud en jong vertelt over de Mariakerk. Zes jaar later deed ze hetzelfde met dezelfde vragen, zodat er nu weer een film over dit onderwerp is. De maakster liet Blessumers nadenken over de betekenis van de kerk. ,,Ik ben ervan gaan houden’’ meldde een geïnterviewde zes jaar geleden. Een ander: ,,Als de kerk weg is, is het hart van het dorp weg.’

Read More

Jaarvergadering 2018 Dorpsbelangen Blessum


Geplaatst Door on feb 28, 2018

Op 26 maart aanstaande vindt de jaarvergadering van Dorpsbelangen Blessum weer plaats. De agenda verschijnt zo spoedig mogelijk.

Locatie: Mariakerk
Aanvang: 20.00 uur

Het verslag van de vorige jaarvergadering is hier terug te lezen.

De stukken:

Begrafenisregelement en bijlage met gegevens

Jaarverslag en jaarplan 2017 Plaatselijke Commissie Blessum (005)

Jaarverslag van de secretaris 2017

Notulen jaarvergadering 2017

Uitnodiging Jaarvergadering dorpsbelang

Financieel jaaroverzicht 2017 def

Read More

Lytse Doarpen Rintocht 2018


Geplaatst Door on feb 25, 2018

Op 21 april vindt de 13e editie van de Lytse Doarpen Rintocht plaats. Deelnemers kunnen kiezen voor een route met twee afstanden: 25 of 40 kilometer. De start en finish in 2018 is in het dorpshuis van Boksum.

Opgeven voor de tocht kan hier.

Na de sluitingsdatum (1 april 2018) is opgave op de dag zelf ook mogelijk, maar zijn de kosten 10,00 p.p. Voor het parkeren wordt een euro per auto gevraagd.

Leden van de wandelbond ontvangen €1,00 korting op vertoon van de Lidmaatschapspas

De starttijd  voor de inschrijvers op de dag zelf is:

40 km  = 08.30 uur / 25 km = 09.00 uur.

Het inschrijfbureau sluit om 10.00 uur en de wandelaars moeten voor 18.00 uur binnen zijn.

Bij de finish wordt een mooie herinnering aan deze 13e Lytse Doarpen Rintocht  aan u uitgereikt.

Read More

Pin It on Pinterest