Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van de gemeente.

Wat doet een stembureaulid?

Als lid van het stembureau kun je verschillende taken uitvoeren. Wij zijn op zoek naar voorzitters en stembureauleden. Je kunt zelf aangeven waar je voorkeur naar uit gaat. Vooraf krijg je een gratis (digitale) training van de gemeente.

Voorzitter

Jij hebt de leiding over de stemlocatie, zorgt ervoor dat alle benodigdheden er zijn en ziet erop toe dat alles goed verloopt. Je zit samen met een stembureaulid aan tafel en controleert de identiteitsdocumenten en stempassen. Ook ben jij degene die na het tellen de uitslag doorgeeft via de stembureau app.

Stembureaulid bij ingang

Je beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten;

Je wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen.

Stembureaulid aan tafel

  • Je controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
  • Je neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;
  • Je controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
  • Je deelt een stembiljet en een rood potlood uit.

Stembureaulid bij stembus

  • Je ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet;
  • Je zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart;
  • Je geeft hulp aan kiezers die daarom vragen.

De stembureauleden kunnen tussendoor van plek wisselen. We werken met 2 groepen. Je wordt ingedeeld in de ochtend van 7.00 tot 14.00 uur of in de middag van 14.00 tot 21.00 uur. In beide gevallen tel je vanaf 21.00 uur de uitgebrachte stemmen.

Vergoeding

Als stembureaulid ontvang je een vergoeding van € 130,-. Een voorzitter ontvangt een vergoeding van € 157,50. Deze vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting.

Aanmelden als stembureaulid

Ben je 18 jaar of ouder en wil je bij de verkiezingen je steentje bijdragen? Meld je dan aan via deze link: https://waadhoeke.mijnverkiezing.nl/mijnverkiezing/auth/register

Vragen?

Heb je nog vragen over de verkiezingen of hoe het werken op een stembureau in zijn werk gaat? Stuur een e-mail naar verkiezing@waadhoeke.nl of bel met Bureau Verkiezingen via 0517-380380.

Read More

De Minibieb staat de komende tijd niet bij de Mariakerk. Vanwege het weer zal hij gedurende de wintermaanden te vinden zijn bij Marie-Anne, onder het afdakje van de groene schuur. In deze periode is hij ook alleen bedoeld voor gebruik door Blessumers.

Wanneer de winter voorbij is zal hij weer op z’n vertrouwde plek bij de kerk staan.

Read More
Allerzielen in Mariakerk

Allerzielen in Mariakerk


Geplaatst Door on okt 29, 2020

Op 2 november is het Allerzielen. We staan dan stil bij vrienden en familieleden die het afgelopen jaar, of langer geleden, overleden zijn. Ook in onze dorpskerken is hier gelegenheid voor.

In Blessum is de Mariakerk van 19.00 tot 20.00 uur open. Iedereen die dat wil kan even binnenlopen, even rustig gaan zitten en een kaarsje aansteken. We houden ons aan de coronamaatregelen. We houden 1,5 meter afstand van elkaar.

Het is op veel plaatsen gebruikelijk om op deze avond op de begraafplaats een lichtje te plaatsen bij het graf van een overledene. Dat kunt u hier natuurlijk ook doen.

Afbeelding: Infomastern Flickr via Compfight cc

Read More
AdvendoBBD zoekt bugelspelers

AdvendoBBD zoekt bugelspelers


Geplaatst Door on sep 19, 2020

De gezelligste fanfare van Fryslân zoekt versterking voor haar bugelsectie. We zoeken bugelspelers op B+ niveau (1e bugel). Speel je een ander instrument, dan ben je natuurlijk ook welkom!

De fanfare telt nu zo’n 28 leden en heeft een klein jeugdorkest. Er wordt gerepeteerd op de vrijdagavond, van 19.45-21.45 uur, in Boksum. Door corona doen wij dit volgens de voorschriften en zitten we 1,5 meter uit elkaar.

Zin om eens vrijblijvend mee te spelen of te komen luisteren? Of wil je gewoon meer weten over het bespelen van een instrument? Aarzel niet, je kunt met bijna alle muzikale vragen bij ons terecht. Stuur een berichtje naar secretarisadvendo@outlook.com.

Afbeelding: Patrick Mortko Flickr via Compfight cc

Read More

Bovenop een terp aan de westkant van de Middelzee ontstond in de vroege middeleeuwen de woonplaats Blessum. De dorpsnaam is waarschijnlijk een combinatie van de familienaam Blessing(a) en heem (erf) dat later ‘um’ werd. Op de foto slingert boven de Mariakerk de 1,5 kilometer lange toegangsweg naar het geïsoleerde dorp dat een slordige 6 kilometer van Leeuwarden (zichtbaar aan de horizon) ligt. Blessum is door de Blessumerfeart naar het noorden ontsloten richting de Harlingertrekvaart, nu Van Harinxmakanaal.

Monniken bouwden rond 1250 een kerkje bovenop de terp. In de oudste delen van die Mariakerk zitten nog kloostermoppen uit die tijd. De oorspronkelijke zadeldaktoren werd in 1879 vervangen door een spits. Vandaag de dag is het gebouw te huur voor feesten en partijen. Op de voorgrond het rode dak van Frieslands hoogste boerderij met de leilinden omzoomde oprijlaan van Ringia State, een van de twee stinzen die Blessum had en die beide zijn gesloopt. De andere was Wissema State die aan zuidzijde van de terp stond.


bron: Leeuwarder Courant (28 augustus 2019), rubriek In Het Hart

foto lc/arodi buitenwerf

Read More

Twee jaar lang maakte niemand gebruik van de mogelijkheid om te kunnen overnachten in de kerk van Blessum. Maar dit jaar kwamen de eersten. Ze waren onder de indruk van de rust en stilte.

Twee veldbedden staan in het gangpad van de Mariakerk met in de directe nabijheid een paar grote oude Bijbels. In deze entourage kan er sinds 2018 overnacht worden in het Blessumer kerkje. Gastvrouw Jetty van der Kamp zet er, als het nodig is, graag twee stretchers bij.

De plaatselijke commissie die het kerkje – waar zes tot acht diensten per jaar worden gehouden – beheert, meldde zich in 2018 aan voor het initiatief van Santiago aan het Wad en de Stichting Alde Fryske Tsjerken om als ‘refugio’ te dienen voor pelgrims; eenvoudige overnachtingsplekken voor wandelaars die het Jabikspaad (Jacobspad) of het Sint Odulphuspad afleggen.

Jetty van der Kamp op de veldbedden die klaar staan om pelgrims te ontvangen.

In 2018, toen het pelgrimeren richting de Friese kust extra aandacht kreeg, meldde zich niemand bij de kerk in Blessum. Van der Kamp denkt dat de overnachtingsplekken nog niet bekend genoeg waren. Ook vorig jaar bleef het gebouw ’s nachts leeg. Maar dit jaar, Van der Kamp was net terug van vakantie, meldde zich als eerste de ervaren pelgrim Ben Teunissen die een enthousiast verslag aan het dorp achterliet.

Hij schrijft: ,,De afgelopen weken in Zuid-Europese weersomstandigheden het St.Odulphuspad gewandeld. Prachtige ervaring, enthousiaste ontmoetingen en vele hoogtepunten! Beste herinnering: overnachten in het kerkje van Blessum! Fijn en veilig alternatief voor pelgrimeren in oranje gebieden… Toen het schemerde en ik mijn bed op zocht, was ik onder de indruk van de stilte en de sfeer in het kerkgebouw. Het ontbrak er nog aan dat het oude orgel plots zijn volle klanken liet horen.’’

Van der Kamp laat de keurig onderhouden begraafplaats zien en opent dan de deur. Van de gasten hoorde ze dat de beleving van de overnachting al in de hal begint.

,,Ze zijn onder de indruk van de geur en de oudheid die hier op je afkomt.’’ Dat ze daadwerkelijk in de kerk slapen en niet in een aparte ruimte, valt zeer in de smaak. ,,De rust en de stilte hier binnen. Dat wordt gewaardeerd.’’

Er is een keukentje, waar koffie of thee gezet kan worden, of eten gekookt of opgewarmd, en een toilet. Een douche zit niet in het aanbod, maar wel een ander extraatje wijst Van der Kamp buiten. Hier staat een vaste picknickbank met de minibieb en een koelkastje van het dorp. ,,Ik vertel dat ze hier de zonsondergang kunnen zien en ik heb begrepen dat alle gasten er veel gezeten hebben.’’

Na Teunissen volgde nog een wandelaar en er stond onverwacht een echtpaar op de stoep. Geen probleem, aldus Van der Kamp, hoewel het verzoek is om een overnachting 24 uur van te voren te melden. Dan kan Van der Kamp eventueel iets regelen voor ontbijt of avondeten. Er zijn dorpsgenoten bereid gevonden om de kerkslapers van een avondmaaltijd te voorzien of bij hen thuis uit te nodigen. ,,Maar echte pelgrims houden het sober. Er is nog geen vraag naar geweest. De één heeft noodles mee op om te warmen, de ander een kant-en-klare maaltijd. Of ze nemen zelf broodjes mee.’’

Veel werk heeft Van der Kamp dan ook niet van haar gasten. Het enige is dat ze deze zomer alles moet desinfecteren. De ‘hospitalero’ vindt het mooi dat het dorp op deze manier gastvrijheid kan bieden. ,,De kerk is de huiskamer van het dorp. We vergaderen er ook met dorpsbelang en de ruimte is te huur. Het is gewoon heel erg fijn dat we de kerk hiervoor kunnen gebruiken.’’ Wat haar betreft stellen meer kerken langs het Odulphuspad hun ruimte beschikbaar. ,,Wij worden geassocieerd met deze route, maar liggen er niet aan. Het zou mooi zijn als kerken langs de route gaan meedoen.’’

Omdat de kerkklok van Blessum niet slaat, is het ’s nachts ,,yn en yn stil’’ in de kerk. Het enige waar logés op moeten letten, is dat ze de deur naar de hal dichthouden. ,,Anders kunnen ze ongewild kennismaken met vleermuizen.’’


Artikel door: Maria Del Grosso

Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Read More
Pelgrims overnachten in Mariakerk

Pelgrims overnachten in Mariakerk


Geplaatst Door on aug 21, 2020

Afgelopen weken heeft een aantal pelgrims geslapen in de Mariakerk in Blessum. Van één refugio, Ben Teunissen, kregen we foto’s en tekeningen én een persoonlijk relaas. Je lees en bekijkt het hieronder.


De eerste zal (zeker niet) de laatste zijn!

Vandaag, 7 augustus 2020, zal ik op mijn wandeling over het St.Odulphuspad overnachten in het Mariakerkje van Blessum. Als ervaren pelgrim boeide me de Brabantse monnik Odulphus die zich geroepen voelde om in de negende eeuw de inwoners van Friesland te kerstenen. Maar ook vond ik het interessant dat de stichting Alde Fryske Tsjerken samen met de stichting Santiago aan het Wad langs deze route enkele kerken heeft opengesteld en pelgrims de mogelijkheid biedt er te overnachten.

Dus contact gezocht met de ‘hospitalero’ van deze ‘refugio’ in Blessum, Jetty van der Kamp. Natuurlijk was ik van harte welkom, ik kreeg zelfs een aanmoedigingsappje om hen op te zoeken in hun tuin. Na een gezellig welkom bracht Jetty me naar het kerkgebouw, vlakbij hun huis. Het veldbed stond al klaar, de keuken, toilet zagen er pico bello uit, en buiten stond een pcknickset, waaraan ik mijn meegenomen maaltijd verorberde én dit verslag schreef. Toen het schemerde en ik mijn bed op zocht, was ik onder de indruk van de stilte en de sfeer in het kerkgebouw. Het ontbrak er nog aan dat het oude orgel plots zijn volle klanken liet horen.

Na een uitgeruste nacht trok ik er de volgende morgen vroeg weer op uit, over het prachtige St.Odulphuspad richting Wommels. Natuurlijk liet ik een goede herinnering achter in het gastenschriftje. En een bedrag dat dit alles de moeite waard maakte. Mijn enthousiaste ervaringen zal ik zeker delen met anderen, want… de eerste zal zeker niet de laatste zijn.


Jetty van der Kamp: “Naast Ben Teunissen waren ook de andere mensen die overnacht hebben in de kerk heel tevreden en vonden het bijzonder en zijn erg enthousiast over de kerk en het dorp (en vooral de rust, ruimte en stilte).”

Read More